Πράσινη επιχειρηματικότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: εμπόδια και ευκαιρίες για την ανάπτυξή της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πράσινη επιχειρηματικότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: εμπόδια και ευκαιρίες για την ανάπτυξή της

Κολοβού, Ευαγγελία

Στη παρούσα μελέτη, ασχοληθήκαμε με την πράσινη επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μελέτη εστίασε στη συμπεριφορά και τις ενέργειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με το οικολογικό πρόβλημα που εντείνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πιο αναλυτικά η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το «πράσινο μάρκετινγκ» σε σχέση με τις επιχειρήσεις, οι λόγοι υιοθέτησης του καθώς και ο ρόλος ετικέτας πιστοποίησης. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την επιχειρησιακή ανταγωνιστικότητα σε σχέση με το μάρκετινγκ. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η προστασία του περιβάλλοντος, τα πράσινα ξενοδοχεία, η εκπαίδευση του προσωπικού Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται μελέτες περίπτωσης για το επιχειρησιακό μάρκετινγκ και τη βιωσιμότητα περιβάλλοντος. Αναφέρονται έρευνες στη χώρα μας σχετικές με οικολογία. Τέλος, η εργασία, ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Οικολογικό μάρκετινγκ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.