Κριτήρια ποιοτικού ελέγχου της επιτραπέζιας ελιάς και η παραγωγική διαδικασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κριτήρια ποιοτικού ελέγχου της επιτραπέζιας ελιάς και η παραγωγική διαδικασία

Κορδέλα, Αλεξάνδρα

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει μεγάλη οικονομική σημασία για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας και αξιοποιούν ακόμα, εδάφη ακατάλληλα για άλλες καλλιέργειες. Στην παρούσα εργασία, αρχικά καταγράφονται οι ποικιλίες της επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι εμπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών στην Ελλάδα. Παρακάτω καταγράφονται οι ασθένεις του δέντρου και οι αλλοιώσεις που μπορεί να υποστεί. Στη συνέχεια εξηγείται πως γίνεται ο μακροσκοπικός και εργαστηριακός έλεγχος των προτϊόντων επεξεργασίας ελαιοκάρπου. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.