Φωτοσήμανση αεροδρομίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φωτοσήμανση αεροδρομίου

Σαρλά, Γεωργία

Η µεταφορά των ανθρώπων και των εµπορευµάτων έχει εξελιχθεί σε µια επιτακτική ανάγκη για κάθε κοινωνία ανθρώπων ανεξάρτητα από το µέγεθος ή το βαθµό της αναπτύξεως. Όσο ανεβαίνει το τεχνολογικό και οικονοµικό επίπεδο µιας κοινωνίας, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη σε µεταφορές. Η µηχανοποίηση στον τοµέα µεταφορών ήταν αναπόφευκτη εξέλιξη και όπως είναι αυτονόητο βρίσκεται σε άµεση σχέση µε το τεχνολογικό επίπεδο. Η µεταφορά µε µηχανικά µέσα έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την κίνηση των µεταφορικών µέσων στη γή, στη θάλασσα και στον αέρα . Σε αντιδιαστολή µε τις αεροπορικές µεταφορές , οι λοιπές χαρακτηρίζονται ως επιφανειακές

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές, Εναέριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.