Ακουστικά συστήματα με χρήση A.D. και D.A. converter

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ακουστικά συστήματα με χρήση A.D. και D.A. converter

Ορκόπουλος, Μιχαήλ

Στην παρούσα πτυχιακή αναλύεται ηλεκτρολογικά και μαθηματικά τα ακουστικά συστήματα. Συνδυάζονται οι δυο επιστήμες, αυτής της ηλεκτρολογίας και της ακουστικής. Έχει σαν αντικείμενο την μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων που επιτρέπουν την παραγωγή, διάδοση, ηχογράφηση / αποθήκευση, αναπαραγωγή, μέτρηση και βιομηχανική χρήση του ήχου. Αναλύοντας τον ήχο ως φυσική έννοια, στην συνέχεια την ανάλυση των μετατροπέων αναλογικών σε ψηφιακών σημάτων και τα σφάλματα τους, μέχρι την ανάλυση ενός πλήρους ηχητικού συστήματος το οποίο απαρτίζεται από: την πηγή, τον προενισχυτή, τον τελικό ενισχυτή (ισχύος), τα ηχεία και τις γραμμές μεταφοράς (καλώδια). Και τέλος, περιλαμβάνει την σχεδίαση ενός κυκλώματος με το ολοκληρωμένο MAX187 (A.D. CONVERTER) που συνδέεται στη θύρα ενός PC, στο πρόγραμμα Spice και ανάλυση λειτουργίας του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακουστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.