Χαρτογράφηση του θορύβου στην πόλη της Πάτρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χαρτογράφηση του θορύβου στην πόλη της Πάτρας

Γρυπάρης, Δημήτριος
Καραλής, Σέργιος

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα προβλήματα του κυκλοφοριακού θορύβου στο κέντρο μιας αστικής πόλης. Παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο το υπόβαθρο που μπορεί να βοηθήσει τον αναγνώστη μας να κατανοήσει γενικά πράγματα, όπως για το τι είναι θόρυβος, ποιες είναι οι κατηγορίες θορύβου, τα χαρακτηριστικά του, την μέτρηση του και τον υπολογισμό του. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες που δημιουργούν και ευνοούν τον κυκλοφοριακό θόρυβο, οι συνέπειες που έχει η αυξημένη στάθμη θορύβου στην υγεία του ανθρώπου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επίσης, παρακάτω αναφέρονται όλες οι νομοθεσίες που υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Ευρωπαϊκή ένωση όσο και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Ακόμη, δίδονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με παλαιότερες, σχολιασμός των αποτελεσμάτων, διαγράμματα κυκλοφοριακού με το Leq, διαγράμματα Leq με την ώρα και η χαρτογράφηση της Πάτρας με τις νέες τιμές.

Thesis
NonPeerReviewed

Θόρυβος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.