Οργάνωση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας ελαιολάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οργάνωση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας ελαιολάδου

Βαγγέλη, Αικατερίνη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και ανάλυση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την οργάνωση ενός εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας του ελαιολάδου. Στην πράξη, αφορά την δημιουργία ενός εργαστηρίου, από το μηδέν, τόσο σε σχέση με το σχεδιασμό και την υλικοτεχνική υποδομή του, όσο και σε σχέση με τις αναλύσεις του ελαιολάδου όπως προβλέπονται από τη διεθνή νομοθεσία. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στο σχεδιασμό του χημικού εργαστηρίου από την άποψη των χώρων και των εγκαταστάσεων γενικά. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια της αρχιτεκτονικής και άλλων τεχνικών επιστημών για την ολοκληρωμένη σχεδίαση του εργαστηρίου. Ακόμα, η εργασία πραγματεύεται το εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε ένα εργαστήριο τέτοιου είδους. Εξετάζονται όχι μόνο τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού ενός χημικού εργαστηρίου ελαιολάδου αλλά και η σωστή τοποθέτησή τους μέσα στο χώρο. Το σημαντικότερο ίσως κομμάτι της οργάνωσης του εργαστηρίου σχετίζεται με τον εξοπλισμό του. Έτσι, ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού και των οργάνων μέτρησης και ανάλυσης του ελαιολάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Ελιά - Οργανική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.