Η επίδραση της διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά = Advertisement influence in consumer behavior

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίδραση της διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά = Advertisement influence in consumer behavior

Τσεσμελή, Χρηστίνα

Η εργασία διερευνά την επιρροή που ασκούν οι διαφημίσεις στους καταναλωτές. Η μελέτη περίπτωσης της εργασίας αφορά τους φοιτητές του ΑΤΕΙ δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου. Η διαφήμιση ασκεί έντονη επιρροή στο φοιτητικό κοινό μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των εφημερίδων καθώς και το ιντερνέτ το οποίο ασκεί και την μεγαλύτερη επιρροή σε αυτούς. Μέσω των διαφημίσεων οι φοιτητές λαμβάνουν πληθώρα μηνυμάτων τα οποία τους επηρεάζουν στη λογική, στην αντίληψη, στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά τους. Τέλος με τα στοιχεία τα οποία έχω συλλέξει και καταγράψει παρακάτω θα διαπιστώσετε την επιρροή των διαφημίσεων στη ζωή των φοιτητών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.