Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Πασαλόυκας, Αδαμάντιος
Τουρκαντώνης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πτυχιακή μας εργασία στα πλαίσια των σπουδών μας στην σχολή τεχνολογικών εφαρμογών Ηλεκτρολογίας του ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας .Η πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται το αντικείμενο της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Περιέχει τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμπαραγωγή και παρέχει τη βάση για την κατανόηση των επιλογών που σχετίζονται με αυτή. Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει την επιτακτική ανάγκη εύρεσης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , πέραν των καθορισμένων , έτσι ώστε να έχουμε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Έπειτα γίνεται εκτενής αναφορά στην συμπαραγωγή και πως μπορεί να βοηθήσει στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Τέλος παραθέτουμε και μια μικρή αναφορά στην τριπαραγωγή .

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Φυσικό αέριο
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.