Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου εισαγωγής σε αγορά του εξωτερικού : η περίπτωση των τηλεπικοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου εισαγωγής σε αγορά του εξωτερικού : η περίπτωση των τηλεπικοινωνιών

Μαρούλη, Στυλιανή

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας μέσα από την ανάλυση και την εξέταση των παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή των στρατηγικών συμμαχιών είναι η δημιουργία πλαισίου γνώσης για την ανάπτυξη των Ελληνικών εταιριών του κλάδου μέσω της διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού με μειωμένο επιχειρηματικό ρίσκο. Με αυτό τον τρόπο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών εταιριών, αναδεικνύοντας την σωστή επιλογή του τρόπου εισαγωγής σε συγκεκριμένες αγορές που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου ,την ασφαλέστερη διείσδυση σε αγορά του εξωτερικού ,την αυξημένη ικανότητα απόφασης ως προς την επιλογή συμμαχιών και την αποδοτικότητα της επένδυσης .

Thesis
NonPeerReviewed

Εξωτερικό εμπόριο
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.