Οδήγηση κινητήρα Σ.Ρ. με διαμόρφωση εύρους παλμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οδήγηση κινητήρα Σ.Ρ. με διαμόρφωση εύρους παλμού

Πετίδης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έναν ελεγκτή PWM βασισμένο στο ολοκληρωμένο κύκλωμα 556. Βασίζεται σε έναν ασταθή και έναν μονοσταθή πολυδονητή και παράγονται έτσι μεταβλητού πλάτους τετραγωνικοί παλμοί. Το πλεονέκτημα της συνδεσμολογίας είναι ότι λειτουργεί διακοπτικά με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλό βαθμό απόδοσης και αμελητέες απώλειες στα Tranzistor ελέγχου. Τέλος πάρθηκαν μετρήσεις και επαληθεύσαμε πρακτικά όλα τα θεωρητικά δεδομένα που είχαμε. Για την βέλτιστη κατανόηση της πτυχιακής αυτής εργασίας, έγινε και κατασκευή του εν λόγω κυκλώματος.Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την μελέτη οδήγησης κινητήρα Σ.Ρ. με διάρκεια παλμού (PWM). Για την βέλτιστη κατανόηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας έγινε και η κατασκευή του εν λόγω κυκλώματος. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στους κινητήρες συνεχούς ρεύματος και τα κατασκευαστικά του στοιχεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι οδήγησης κινητήρα ΣΡ με διαμόρφωση εύρους παλμού (PWM), στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του κυκλώματος και στη συνέχεια η παρατίθενται οι Παρατηρήσεις - Περίληψη- Συμπεράσματα για την εν λόγω κατασκευή του κυκλώματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.