Στρατηγικές παραγωγής, ανάπτυξης και προώθησης ελληνικών καινοτόμων προϊόντων: η περίπτωση του ροδάκινου στην περιοχή του νομού Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στρατηγικές παραγωγής, ανάπτυξης και προώθησης ελληνικών καινοτόμων προϊόντων: η περίπτωση του ροδάκινου στην περιοχή του νομού Ημαθίας

Μουρτζίλα, Βασιλική

Στο Θεωρητικό μέρος η εργασία ουσιαστικά αποτελεί απόσταγμα ενδελεχούς και επισταμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με τις προτεινόμενες και ενδεικνυόμενες εταιρικές πρακτικές όσον αφορά τις στρατηγικές παραγωγής, προώθησης και ανάπτυξης ελληνικών προϊόντων. Επίσης εξετάζεται η ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης άρα της καινοτομίας. Στο Ερευνητικό μέρος γίνεται μια προσπάθεια βολιδοσκόπησης της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των αγροτών και ειδικότερα των ροδακινοπαραγωγών του Ν. Ημαθίας, των πρακτικών που ακολουθούν, τις αλληλεπιδράσεις που έχουν μεταξύ τους και τη σημασία που δίνουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Για την καταμέτρηση των παραπάνω στοιχείων δομήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε αποκλειστικά από ροδακινοπαραγωγούς της Ημαθίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Προώθηση πωλήσεων
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.