Διασύνδεση νησιών με το σύστημα ενέργειας της Ηπειρωτικής χώρας. Προϋποθέσεις Διασύνδεσης, Προβλήματα. Ο ρόλος των ανεμογγενητριών στην ηλεκτροπαραγωγή των νησιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διασύνδεση νησιών με το σύστημα ενέργειας της Ηπειρωτικής χώρας. Προϋποθέσεις Διασύνδεσης, Προβλήματα. Ο ρόλος των ανεμογγενητριών στην ηλεκτροπαραγωγή των νησιών

Λουκάς, Αβραάμ

Στην συγκεκριμένα εργασία θα ασχοληθούμε με τη Διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ποιες προϋποθέσεις διασύνδεσης υπάρχουν, και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Επίσης θα μελετήσουμε τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι ανεμογεννήτριες και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή των νησιών. Θα αναφέρουμε τη σύνδεση των νησιών με υποβρύχιο καλώδιο από κάποιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και ειδικότερα θα αναπτύξουμε τη διασύνδεση της Κρήτης με αυτές, καθώς και τις τεχνικές και τεχνολογία διασύνδεσης. Θα δούμε τη μεταφορά με συνεχές και εναλλασόμενο ρεύμα. Εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να γίνει πράξη έτσι ώστε να μπορούν τα νησιά να εξυπηρετούνται αυτόνομα για τις ανάγκες που έχουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.