Περιγραφή και λειτουργία εγκατάστασης αυτοματισμού σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Περιγραφή και λειτουργία εγκατάστασης αυτοματισμού σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού

Κελάρης, Σωτήριος

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού του ορυχείου Καρδιάς. Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια που αρχικά στο πρώτο γίνεται περιγραφή της εγκατάστασης, αναφορά στα στάδια επεξεργασίας λυμάτων και ανάλυση στο τρόπο επεξεργασίας τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του συστήματος, δείχνοντας στον αναγνώστη της εργασίας τον τρόπο επιλογής των φυσητήρων, των αναδευτήρων και των αντλιών της εγκατάστασης και ποιο συγκεκριμένα στην επιλογή των ηλεκτρικών κινητήρων του εξοπλισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο επιλογής αντλιών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού καθώς και ο τρόπος ανάπτυξης του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου της εγκατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Αυτοματισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.