Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου

Βέργος, Παύλος

Στην εργασία εξετάζονται οι δύο σημαντικότερες από τις ημερολογιακές ανωμαλίες, το φαινόμενο της Δευτέρας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Γίνεται εκτίμηση ενός γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης μέσω της μεθόδου Least Squares (LS), ώστε να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών αποδόσεων, για να διαπιστωθεί εάν εμφανίζεται τι φαινόμενο της Δευτέρας και του Ιανουαρίου αντίστοιχα. Από την ανάλυση, προκύπτει ότι κατά την περίοδο μελέτης (1998-2009) και έπειτα από την εξέταση πέντε χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης τιμών, FTSE/ASE 20, FTSE/AS 80, τραπεζικός και ασφαλιστικός δείκτης), το φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στον πίνακα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι αρκετά έντονο, ενώ η παρουσία του φαινομένου του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο έντονη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.