Σύγχρονες μέθοδοι στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου - εφαρμογή της συρματοκοπής με αδαμαντοφόρο σύρμα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σύγχρονες μέθοδοι στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου - εφαρμογή της συρματοκοπής με αδαμαντοφόρο σύρμα στην Ελλάδα

Φωκάς, Γεώργιος
Ασπρίδης, Παντελής

Το μάρμαρο ως διακοσμητικό και δομικό υλικό αποτέλεσε πάντοτε το μέσο αποτύπωσης της ανθρώπινης δημιουργίας, του ανθρώπινου πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι μία πλούσια χώρα σε μάρμαρα και άλλα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα. Η χρήση του μαρμάρου, στην εποχή μας έχει πάρει διαστάσεις βιομηχανικού προϊόντος,τόσο λόγω της «ανακάλυψης του» και χρησιμοποίησής του στις μεγάλες κατασκευές των τεχνολογικά και οικονομικά αναπτυγμένων χωρών(Β.Αμερική-Δ. Ευρώπη-Ιαπωνία) Όσο και λόγω των συνεχών ανακαλύψεων «δυνατοτήτων του» και της χρησιμοποίησης του σε ειδικές χρήσεις Στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζεται ένας πλούσιος ορυκτός πλούτος με μια ποικιλία ορυκτών, σε μικρές συγκριτικά με την σημερινή παγκόσμια παραγωγή ποσότητες με τρόπο ώστε να μην μπορεί να την επηρεάσει. Ο ορυκτός αυτός πλούτος στάθηκε ικανός, σε παλαιότερες εποχές, να προσδώσει στους κατοίκους της χώρας οικονομική, στρατιωτική και πολιτιστική δύναμη (εξορυκτική δραστηριότητα περιοχής Λαυρίου, Πεντελικού όρους ,κλπ) σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο Η σημερινή εξορυκτική δραστηριότητα παρουσιάζεται, σχετικά έντονη και μπορεί να διακριθεί σε τρεις γενικά κατηγορίες: 1.Λατομική δραστηριότητα για παραγωγή ασβεστολιθικών υλικών (παραγωγή τσιμέντου, οικοδομική δραστηριότητα ,εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων) 2.Λατομική δραστηριότητα για παραγωγή μαρμάρων (οικοδομική δραστηριότητα) 3.Λατομική δραστηριότητα για τη εξαγωγή και εν μέρει αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών (κυρίως βωξίτης, λιθάνθρακας, τύρφη, σιδηρομεταλλεύματα, λευκόλιθος).

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο
Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.