Παραγωγή οργάνωση και έλεγχοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παραγωγή οργάνωση και έλεγχοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος

Μούστος, Σεραφείμ

Το σκυρόδεμα είναι ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στις κατασκευές, παρασκευάζεται από μίξη ορυκτών με νερό και τσιμέντο σε τρόπο που να σχηματισθεί μία μορφοποιήσιμη μάζα. Το σχήμα 1.1 παρουσιάζει μικροφωτογραφίες σκυροδέματος.φού χυτευθεί, στο σκυρόδεμα αναπτύσσονται δεσμοί που προκύπτουν από την αντίδραση ανάμεσα στα ορυκτά του τσιμέντου με το νερό έτσι τελικά σχηματίζεται μία συνεχής συνδετική μάζα (μήτρα). Επειδή η συνηθέστερη μορφή αυτής τις συγκολλητικής ύλης είναι το τσιμέντο Portland, στα παρακάτω θα συζητηθεί η φύση της αντίδρασης ανάμεσα στο τσιμέντο αυτό και το νερό για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται το σκυρόδεμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Απόβλητα
Τσιμέντο - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.