Οργάνωση λατομείου και παραγωγή αδρανών υλικών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οργάνωση λατομείου και παραγωγή αδρανών υλικών.

Δεληβασίλη, Όλγα

Αδρανή υλικά ονομάζονται τα λίθινα υλικά που δεν επιφέρουν χημικές μεταβολές στις σύνθετες τεχνητές ύλες των οποίων αποτελούν συστατικά. Τα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρασκευή των διαφόρων κονιαμάτων , ασφαλτομιγμάτων για την κατασκευή οδοστρωμάτων και την υποδομή σιδηροδρομικών γραμμών. Ο όρος αδρανή υλικά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λαμβάνουν μέρος στις αντιδράσεις πήξεως των οποίων αποτελούν συστατικό. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αρχικά, κατηγοριοποιούνται τα αδρανή υλικά και αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου της παραγωγής και της ποιότητας. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι χρήσεις των αδρανών υλικών. Παρακάτω εξετάζεται ο τρόπος οργάνωσης του λατομείου και το πώς εκτελούνται οι εργασίες. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τη σωστή λειτουργία του λατομείου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.