Βιομηχανικό μάρκετινγκ. Βασικές αρχές, μεθοδολογία ανάπτυξης και διαφορές σε σχέση με το καταναλωτικό. Αναφορά μελέτης περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βιομηχανικό μάρκετινγκ. Βασικές αρχές, μεθοδολογία ανάπτυξης και διαφορές σε σχέση με το καταναλωτικό. Αναφορά μελέτης περίπτωσης

Κατσίκης, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του βιομηχανικού μάρκετινγκ. Αρχικά αναφέρεται ο ορισμός του βιομηχανικού μάρκετινγκ και γίνεται ανάλυση της βιομηχανικής αγοράς στις των βασικές έννοιες και στο τρόπος λειτουργίας της. Παρουσιάζεται εκτενώς η δομή του βιομηχανικού μάρκετινγκ, η επίδραση του σε όλο το φάσμα της επιχείρησης και οι ιδιαιτερότητές του. Τονίζονται οι διάφορες μεταξύ του βιομηχανικού και του καταναλωτικού μάρκετινγκ με σκοπό να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος που έχει ο καθένας. Γίνεται μελέτη περίπτωσης βιομηχανικού μάρκετινγκ επιχείρησης που ασχολείται με την παραγωγή μηχανημάτων στον κλάδο των υαλοπινάκων και επεκτείνεται στην παραγωγή και πώληση λάστιχων για κουφώματα αλουμινίου. Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια προώθησης, κατανόησης και διαφοροποίησης του βιομηχανικού μάρκετινγκ από το καταναλωτικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.