Ηγεσία και marketing: ομοιότητες και διαφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηγεσία και marketing: ομοιότητες και διαφορές

Νάνου, Ιορδάνα

Ο ρόλος και η έννοια της ηγεσίας έχουν κυριαρχήσει και έχουν απασχολήσει αρκετούς μελετητές. Στα πλαίσια της εργασίας, γίνεται ξεκάθαρη η σημασία της ηγεσίας, αλλά ταυτόχρονα και ο συνδυασμός της με άλλα επιστημονικά πεδία όπως το marketing. Η ηγεσία δεν είναι μοναδική, αλλά κρύβει διάφορες θεωρίες (π.χ. θεωρία του FIEDLER) και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζοντας όλα τα είδη ηγεσίας, όλες τις θεωρίες που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία καταλήγουμε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί με το marketing. Tο βασικό όφελος της ηγεσίας στην αγορά είναι η δυνατότητα καθορισμού των «όρων του παιχνιδιού». Για να διατηρηθεί η ηγεσία στην αγορά δεν αρκεί μόνο να είσαι ηγέτης αλλά και να το στηρίζεις με άλλα «εργαλεία». Στην σύγχρονη πραγματικότητα ένα σημαντικό «εργαλείο» για κάθε επιχείρηση αποτελεί το marketing.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.