Η ασφάλεια των προϊόντων και μέσα προστσίας του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ασφάλεια των προϊόντων και μέσα προστσίας του καταναλωτή

Ρέκλος, Κωνσταντίνος

Η εργασία αφορά το θέμα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων και τα μέσα προστασίας του καταναλωτή στη χώρα μας. Εξετάζει τις επιμέρους πτυχές του από την υποχρέωση διάθεσης ασφαλών προϊόντων και κατάλληλης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν εως και την ευθύνη για αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από το ελάττωμα του προϊόντος. Γίνεται εισαγωγική επισήμανση κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, τις υποχρεώσεις που έχει ο παραγωγός, ο διανομέας, ο προμηθευτής, το Κράτος μέλος καθώς και ο ρόλος της Επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο προστατευτικό πεδίο ως προς τη σχέση καταναλωτή -παραγωγού/προμηθευτή και στην έννοια του ασφαλούς προϊόντος και του ελαττωματικού. Τέλος αναφέρεται στα μέσα προστασίας του καταναλωτή τα οποία μπορεί να είναι είτε ατομικά είτε συλλογικά για τη λήψη μέτρων που έχουν ως σκοπό την προστασία του καταναλωτή από τη διάθεση μη ασφαλών και επικίνδυνων προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια τροφίμων
Καταναλωτές - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.