Η αναγκαιότητα αρμονικής συνύπαρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η αναγκαιότητα αρμονικής συνύπαρξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Πόζογλου, Κωνσταντίνος

Τα κοινά ζητήματα της αμοιβαιότητας και της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν διαχρονικά τρέχον κοινό δημόσιο και ιδιωτικό ζήτημα σε επίπεδο πολιτικό, πολιτειακό και εθνικό, όπως επίσης και μέσα σε εταιρικά πλαίσια της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής των προσώπων με τους Θεσμούς και μεταξύ τους. Η πραγματική Κοινωνία εντός εκτός Ευρώπης δεν έχει μέχρι σήμερα απαντήσει ικανοποιητικά στα κοινά ζητήματα της αμοιβαιότητας και συνύπαρξης προσώπων με τους θεσμούς. Πολλές φορές οι αδυναμίες του δημόσιου τομέα δυστυχώς αποτελούν ευκαιρία για τον ιδιωτικό τομέα και έτσι οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα είναι περίπου φυσική υποχρέωση του δημόσιου. Υπάρχουν τομείς της καθημερινής κοινωνικής δράσης που δεν μπορεί να υπεισέλθει ο ιδιωτικός τομέας, όπως είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Αυτή ασκείται από τον δημόσιο τομέα που πρέπει να έχει την αμεσότητα, την κατοχή και την πρωτοβουλία. Από την άλλη η συμβολή στην ολική ανάπτυξη της οικονομίας και των υποδομών ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα με συμπράξεις ή μη με τον δημόσιο είναι καθοριστικός, πάντα με τον κρατικό παρεμβατισμό παρόντα. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν υπάρχει υγεία και στους δύο τομείς, δημόσιο και ιδιωτικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.