Εκτεταμένη επισκόπηση μετρήσεων ατμοσφαιρικών αεροζόλ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτεταμένη επισκόπηση μετρήσεων ατμοσφαιρικών αεροζόλ

Στιβανάκης, Ιωσήφ

Γίνεται επισκόπηση στις πρόσφατες εξελίξεις για τις μετρήσεις του αερολύματος. Τα συμπεριλαμβανόμενα θέματα συμπληρώνουν εκείνα που καλύπτονται στην πρόσφατη αναθεώρηση από τον Chow που εστιάζει στις ρυθμιστικές μετρήσεις συμμόρφωσης και τις μετρήσεις φίλτρων της μοριακής σύνθεσης. Αυτή η αναθεώρηση εστιάζει στις μετρήσεις των ακέραιων ιδιοτήτων αερολύματος, φυσικές και χημικές ιδιότητες του αερολύματος, στις μετρήσεις των διανομών μεγέθους αερολύματος και στις μετρήσεις για την απόφαση του μεγέθους της σύνθεσης αερολύματος. Τα ατμοσφαιρικά αερολύματα περιλαμβάνουν συνήθως εκατοντάδες οργανικές ενώσεις και μονό ένα μικρό μέρος (περίπου 10%) από αυτά μπορούν να προσδιοριστούν από τις αναλυτικές μεθοδολογίες κατάστασης προόδου. Ακόμα και η μέτρηση της συνολικής μοριακής οργανικής μαζικής συγκέντρωσης άνθρακα περιβάλλεται από δυσκολίες συμπεριλαμβανομένων της άγνωστης έκτασης των εξατμιστικών απωλειών κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, της προσρόφησης των οργανικών ενώσεων στη φάση αερίου επάνω στα υποστρώματα δειγματοληψίας και της άγνωστηςσχέσης μεταξύ της μάζας άνθρακα και της μάζας των μοριακών οργανικών ουσιών. Η ανάπτυξη των βελτιωμένων μεθοδολογιών για τέτοιες μετρήσεις πρέπει να είναι προτεραιότητα για το μέλλον. Τα φασματόμετρα μάζας που μετρούν τη σύνθεση των μεμονωμένων μορίων έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα. Δεν είναι σαφές ότι αυτά τα όργανα θα παράσχουν τις ποσοτικές πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις της μάζας των ειδών, και απαιτείται περισσότερη εργασία για να ερμηνεύσει τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που παράγονται κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας πεδίου. Εντούτοις αυτά τα όργανα επεκτείνουν ουσιαστικά το εύρος των ατμοσφαιρικών ζητημάτων αερολύματος που μπορούν να εξερευνηθούν πειραματικά. Αυτά τα όργανα αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότερη πρόοδο στην ενοργάνοση αερολύματος τα τελευταία. Τα ατμοσφαιρικά μόρια αερολύματος κυμαίνονται στο μέγεθος περισσότερο από τέσσερα μεγέθη,από τις πρόσφατα πυρινοποιημένες συστάδες που περιέχουν λίγα μόρια μέχρι τα σταγονίδια των σύννεφων και τα κρυσταλλικά σωματίδια σκόνης που φτάνουν σε μέγεθος δεκάδες εκατομμυριοστά. Οι μέσες συνθέσεις μορίων ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος, το χρόνο, και τη θέση, και οι μαζικές συνθέσεις των μεμονωμένων μορίων ενός δεδομένου μεγέθους ποικίλουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρικό όζον - Περιβαλλοντικές απόψεις
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.