Ηλεκτρονικό εμπόριο και πλαστικό χρήμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και πλαστικό χρήμα

Κουκούλης, Αδάμος

Στην εργασία αυτή, επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στον κόσμο αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας, σε σχέση με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών ,του πλαστικού χρήματος και ειδικότερα με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα αναπτύσσεται, τα τελευταία χρόνια, με αυξανόμενο ρυθμό. Στην εργασία μας αυτή γίνεται μία λεπτομερείς αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από διάφορους φορείς, στις υπάρχουσες υποδομές και στα έργα που έχουν γίνει, ή προγραμματίζονται να γίνουν, σχετικά με την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και στα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου να εκμεταλλευθεί η χώρα μας τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που οδηγούν σε μια νέα κοινωνία – την κοινωνία των Πληροφοριών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον μια κοινή πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που διέπει τις σχέσεις: επιχείρησης προς επιχείρηση (business to business), επιχείρησης προς καταναλωτή (business to consumer), και τις σχέσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών με το Δημόσιο Φορέα, μέσω συναλλαγών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η διεθνής φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαφανίζει τις δυσκολίες που προέρχονται από την απόσταση ή το χρόνο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει περιφέρεια .Οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στην πρωτεύουσα, σε μια βιομηχανική πόλη ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό εμπόριο - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.