Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου με ανάκλαση (NIR)-Δημιουργία καμπύλης αναφοράς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου με ανάκλαση (NIR)-Δημιουργία καμπύλης αναφοράς

Σαράφης, Σταύρος

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης (περιεκτικότητα σε υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνες και λίπος) κρέατος κρεοπαραγωγών ορνιθείων με πρότυπες μεθόδους (AOAC) με παράλληλη εξέταση των δειγμάτων σε φασματοφωτόμετρο του εγγύς υπέρυθρου (Near-infrared-spectroscopy NIR) με σκοπό τη δημιουργία καμπύλης αναφοράς και τη χρησιμοποίηση αυτής για αναλύσεις ρουτίνας στο εργαστήριο. Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν 31 δείγματα ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) που αναλύθηκαν με τις πρότυπες μεθόδους και τη φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης του κρέατος. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου μπορεί να εφαρμοστεί με υψηλή αξιοπιστία για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες δειγμάτων ορνίθειου κρέατος. Αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν και για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Αναφορικά, με τις άλλες δύο παραμέτρους (περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα) στην παρούσα φάση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Περιοριστικός παράγοντας αποτελεί η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία των δειγμάτων αφού αυτά χρησιμοποιήθηκαν μετά από κατάψυξη και απόψυξη. Ωστόσο, η εξέταση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων στο μέλλον παράλληλα με την εκτίμηση της επίδρασης της υγρασίας στα αποτελέσματα θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση της φασματοσκοπίας του εγγύς υπέρυθρου για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)