Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας EFQM

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας EFQM

Καμπουράκης, Αριστοτέλης

Η εργασία έχει στόχο να μελετήσει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας EFQM. Εστιάζει στην ποιότητα και στις διάφορες επιστημολογικές προσεγγίσεις της ποιότητας. Παρουσιάζει την ανάπτυξη των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας και συγκεκριμένα αναλύει τα αξιώματα της διοίκησης ολικής ποιότητας, την ενεργή συμμετοχή της διοίκησης στις αρχές της ποιότητας, τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας, την εξέλιξη της σειράς των προτύπων ISO 9000, τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:1994 και ISO 9000:2000, το εγχειρίδιο ποιότητας και τέλος τα βραβεία ποιότητας. Τέλος αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή του EFQM παραθέτοντας συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ολική ποιότητα
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.