Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιμετρικής οδού Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιμετρικής οδού Καβάλας

Μάρκου, Μαρία
Βησσαρίου, Αθανασία

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αποτελεί η «Περιμετρική Οδός Καβάλας τμήμα Χ.Θ. 1+913 έως Χ.Θ. 7+812» που κατατάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1ε/Ο/5 054/ 15.2.1989. και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία είχαν εντοπιστεί στην διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Η Μ.Π.Ε. στηρίχθηκε στα στοιχεία της παραπάνω προμελετης, ως προς τα χαρακτηριστικά του έργου και εκπονήθηκε με βάση την τον Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.:15393/2332/02. σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών οδικών έργων της Γ.Γ.Δ.Ε./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 37/94 (ΔΜΕΟ/δ/Ο/1158/3.10.94 Πρόκειται για οδικό τμήμα με το οποίο ολοκληρώθηκε ο εγγύτερος περιφερειακός δακτύλιος της πόλης Καβάλας, με τον οποίο επιδιώκεται η ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, παρέχοντας άμεση πρόσβαση και επικοινωνία στους ανώτερους και περιφερειακούς τομείς της πόλης. Το οδικό αυτό έργο, μήκους 5.9 km, είναι χαραγμένο περιμετρικά των βόρειων και ανατολικών ορίων της ομώνυμης πόλης. Πρόκειται ουσιαστικά για νέα χάραξη, στην οποία εντάχθηκαν κάποια μικρά τμήματα αγροτικών δρόμων τα οποία βελτιώθηκαν και αναβαθμίστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.