Ποιότητα γιαούρτης και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ποιότητα γιαούρτης και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

Ηλία, Μαρία-Μαρίνα

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων-γιαούρτι-ρυζόγαλο-παγωτό, εμπορίας και διανομής του αποκλειστικά και μόνο από γνήσιο ελληνικό πρόβειο γάλα. Η οποία έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, θέσει σε εφαρμογή και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, με σκοπό να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητας της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 22000-2005. Το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων είναι εξαιρετικά ευέλικτο, ώστε να επιδέχεται διαρκείς βελτιώσεις στο σύνολο των διεργασιών που εφαρμόζονται. Επιπλέον μέσω συγκεκριμένων δράσεων ανασκοπούνται τα αποτελέσματα λειτουργίας του Συστήματος της Ασφάλειας Τροφίμων, αναθεωρούνται οι στόχοι ή ορίζονται νέοι και παρακολουθείται η υλοποίησή τους εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί από τον γενικό διευθυντή της εταιρείας. Επίσης η εταιρεία χρησιμοποιεί μία τεκμηριωμένη διαδικασία για τον έλεγχο των εγγράφων και των στοιχείων εκείνων που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων είναι βασισμένο στην πελατοκεντρική πολιτική της εταιρείας, με σκοπό την συνεχή βελτίωσή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικές προδιαγραφές
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.