Αποτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου (Νομού Λασιθίου - Κρήτης)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αποτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου (Νομού Λασιθίου - Κρήτης)

Αργυρίου, Ιωάννης

Στην παρούσα πτυχιακή αναπτύχθηκε η αποτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου. Αναφέρθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο τρόπος με τον οποίο οι ρύποι επηρεάζουν το περιβάλλον και την υγεία του ατόμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αιωρούμενα σωματίδια, καθώς έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ). Κατόπιν έγινε μια συνοπτική περιγραφή της ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί ο ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου. Αναφέρθηκε η γεωγραφική θέση, ο πληθυσμός και κυρίως οι υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Παραχωρήθηκαν ημερήσιες τιμές συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) και του διοξειδίου του θείου (SO2), καθώς και τα ωριαία μετεωρολογικά στοιχεία της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου προς επεξεργασία από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ. – ΠΕ.ΦΥ.) Οι μετρήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις σταθμούς που λειτουργούν στην περιοχή του ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) Αθερινόλακκου. Οι τιμές αφορούν τις συγκεντρώσεις (μg/m3) για τα έτη 2011 και 2012.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.