Διαχείριση πελατειακών σχέσεων = Customer relationship management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων = Customer relationship management

Κωσταρά, Μαρία

CRM σημαίνει Customer Relationship Management. Ο όρος CRM χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές, το λογισμικό και τις εφαρμογές Internet μέσω των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες ενός παλαιού ή μελλοντικού πελάτη. Το CRM είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων. Σε αυτές η εταιρεία τηρεί ένα πλήθος από πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να αυξήσουν τις πωλήσεις της είτε για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της (γεγονός που θα αυξήσει τις πωλήσεις μακροπρόθεσμα). Το CRM αποτελεί πια μια ανάγκη όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Με το CRM μια επιχείρηση πλέον μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα της. Στόχος της πτυχιακής να βοηθήσω τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες, να καταλάβουν πως ακριβώς λειτουργεί το CRM. Έτσι ξεκινώντας με μια εισαγωγή σχετικά με το CRM, παρουσιάζεται η λειτουργία του μέσα στην επιχείρηση, αναλύεται η αξία του πελάτη για την επιχείρηση αλλά και οι στρατηγικές που αναπτύσσουν επιτυχημένες σχέσεις. Επιπρόσθετα αναλύεται πως η τεχνολογία βοήθησε στο CRM και μέσα από μια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πως αυξάνεται η απόδοση των συστημάτων του. Τέλος αναφέρονται παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση στην εφαρμογή του CRM αλλά και μερικές από τις εταιρίες που χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Πελατειακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.