Παρουσίαση του εργαστηρίου Dr. Specht του ομίλου Eurofins

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παρουσίαση του εργαστηρίου Dr. Specht του ομίλου Eurofins

Μυτιληναίου, Άννα

Θέμα της εργασίας αποτελεί η λειτουργία του εργαστηρίου Dr Specht καθώς και η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης τροφίμων που πραγματοποιούνται σ’ αυτό. Στόχος γενικότερα των μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζει είναι η ανίχνευση επιβλαβών ή επιπρόσθετων ουσιών και η αλλοίωση αυτών. (Με την αναγνώριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές, εκτιμάται η αξιοπιστία της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η σωστή χρήση των πρώτων υλών και των φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασκευάστηκε το εκάστοτε προϊόν.). Επιπλέον παρουσιάζεται η ποιοτική και οικονομική ευρωστία του ομίλου Eurofins, λόγω της φήμης που απέκτησε στην παγκόσμια αγορά και την πληθώρα των εργαστηρίων του σε πολλές χώρες. Τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου Dr Specht και παρουσίαση ορισμένων μεθόδων ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα καταγράφονται αναλυτικά οι πολύ-υπολειμματικές μέθοδοι ανάλυσης DFG S 19 και QuEChERS, οι μέθοδοι προσδιορισμού ομάδας υπολειμμάτων, των διθειοκαρβαμιδικών (DFG S15) με φασματοφωτόμετρο και Headspace GC καθώς και η μέθοδος ανάλυσης ενός υπολείμματος του Maleic Hydrazide

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη
Ποιοτικές προδιαγραφές
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.