Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Καρακύργιος, Ευάγγελος

Στην εργασία αναλύεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού που αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική οργανωτική λειτουργία. Η οργάνωση, δηλαδή ο σχεδιασμός του οργανογράμματος και των θέσεων εργασίας. Η στελέχωση, δηλαδή η εξεύρεση ανθρώπινου πόρων, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών, καθώς και την επιλογή προσωπικού Η διαχείριση της απόδοσης, που συνιστάται στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την βελτίωση της. Η παρακίνηση των εργαζομένων, μέσω της παροχής κινήτρων. Ο καθορισμός των αμοιβών.Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση. Ο χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα. Οι εργασιακές σχέσεις. Η φροντίδα για τη υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τέλος γίνεται παρουσίαση του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου Vodafone καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.