Η κρεοπαραγωγική ικανότητα των πτηνών και η γενετική βελτίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η κρεοπαραγωγική ικανότητα των πτηνών και η γενετική βελτίωση

Μπουρτζιάδου, Αναστασία
Μανιουδάκη, Αικατερίνη

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε το φαινόμενο της αύξησης του σώματος των πτηνών, της ανάπτυξης και της πρωιμότητας και γενικότερα της κρεοπαραγωγικής ικανότητας των πτηνών. Ειδικότερα, μελετηθήκαν, οι παράμετροι εκτίμησης της κρεοπαραγωγικής ικανότητας, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα αυτή και αναλύθηκαν διεξοδικά τα νεότερα δεδομένα για την αύξηση και ανάπτυξη των πτηνών καθώς και την αντισταθμιστική αύξηση. Επίσης αναλύθηκαν διεξοδικά η γενετική και αρχιτεκτονική της αύξησης, ανάπτυξης και σωματικής σύνθεσης στα κρεοπαραγωγά ορνίθια και τέλος έγινε συζήτηση για θέματα που προκύπτουν από τη γενετική επιλογή για την ανάπτυξη και τη σύνθεση των χαρακτηριστικών σε πτηνά. Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής πτυχιακής εργασίας ήταν περιγραφή της κρεοπαραγωγικής ικανότητας των πτηνών και ειδικότερα του φαινόμενου της αύξησης και ανάπτυξης των πτηνών καθώς και η περιγραφή των νεότερων δεδομένων που αφορούν στη γενετική βελτίωση της σωματικής αύξησης των πτηνών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνά - Διατροφή
Κρέας
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.