Έρευνα ικανοποίησης πελατών ταχυφαγείων και στρατηγικό μάρκετινγκ επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Έρευνα ικανοποίησης πελατών ταχυφαγείων και στρατηγικό μάρκετινγκ επιχειρήσεων

Μιμιλίδης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των πελατών ταχυφαγείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης σχετικά με την ικανοποίηση που αυτοί λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους διαστάσεις της ικανοποίησης και μία σειρά δημογραφικών χαρακτηριστικών. Η πελατειακή ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και οδηγεί σε αυξημένη πελατειακή πιστότητα, βελτιωμένη κερδοφορία και μακροχρόνια βιωσιμότητα, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ που βασίζονται στην πελατοκεντρική φιλοσοφία.Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού μοιράστηκε και συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο πελατειακής ικανοποίησης σε 220 πελάτες ταχυφαγείων στη Θεσσαλονίκη, του οποίου τα δεδομένα στη συνέχεια επεξεργάστηκαν στατιστικά. Ο βαθμός πελατειακής ικανοποίησης στον κλάδο των ταχυφαγείων κρίνεται μέτριος, ενώ οι σημαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση είναι η ποιότητα του φαγητού και η εξυπηρέτηση, με την τιμολογιακή πολιτική να αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες αρνητικές μεταβλητές. Οι επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυφαγείων θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ που εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα της τιμολογιακής πολιτικής, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης πελατειακής ικανοποίησης και πιστότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικό μάρκετινγκ
Ικανοποίηση καταναλωτή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.