Διαχείριση στερεών αποβλήτων: στο δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: στο δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Διαμαντίδης, Θεόφιλος
Πατσίδου, Καλλιόπη
Τσιαντής, Δημήτριος

Αρχικά παρατίθενται τόσο οι βασικοί ορισμοί των κατηγοριών των στερεών αποβλήτων όσο και οι κύριες μέθοδοι επεξεργασίας. Στη συνέχεια, δίνεται όλη η ισχύουσα νομοθεσία περί του θέματος τόσο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ιστορικό της εξελιξής της, όσο και στην Ευρώπη. Εν συνεχεία πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α),του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας τους καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αποφέρουν. Στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης με την έννοια της θερμικής αξιοποίησής τους. Τέλος παρατίθεται το παράδειγμα διαχείρισης στο νομό Πιερίας, αντλούμενο από τη διεθνή βιβλιογραφία, ως εν δυνάμει περίπτωση εφαρμογής της θερμικής αξιοποιήσης των στερεών αποβλήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Βιώσιμη ανάπτυξη
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.