Νέες δράσεις για την εξυπηρέτηση και εξοικείωση του πολίτη με τις νέες τεχνολογίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νέες δράσεις για την εξυπηρέτηση και εξοικείωση του πολίτη με τις νέες τεχνολογίες

Τσαγκάρη, Κλεοπάτρα
Αρμαμέντου, Ματούλα

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το εργαλείο για να οργανώνουν και να κάνουν οι δήμοι καλύτερα τη δουλειά τους, να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τα οικονομικά τους, να αξιοποιούν δημιουργικότερα και αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους, να τεκμηριώνουν καλύτερα τις αποφάσεις τους, να παρακολουθούν συστηματικότερα τα έργα τους, τις παρεμβάσεις και τις δράσεις τους, να υποστηρίζουν τη γρήγορη, αποδοτική και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών τους ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, να υποβοηθούν την τοπική ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής τους στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται η χρήση και η χρησιμότητα των επικοινωνιών στην καθημερινότητα (κινητή, σταθερή τηλεφωνία, διαδίκτυο). Παρακάτω αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στην διακυβέρνηση, στην οικονομία, στα μέσα μεταφοράς, στον πολιτισμό, στις εργασιακές καινοτομίες κ.α. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Τεχνολογία της πληροφορίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.