Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε τραπεζικό οργανισμό: οφέλη και εμπόδια εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε τραπεζικό οργανισμό: οφέλη και εμπόδια εφαρμογής

Βρεκούλου, Ισμήνη
Κωτούλα, Βαϊτσα
Γκίκα, Σοφία

Στην πτυχιακή αυτή εργασία γίνεται διερεύνηση της εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε τραπεζικούς οργανισμούς. Περιγράφεται κατ’ αρχήν το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης και εγκατάστασης διαχειριστικών συστημάτων σε επιχειρήσεις (οργανισμούς) γενικά. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δομή των κυριότερων τραπεζικών οργανισμών και η υφιστάμενη οργανωτική κατάσταση αναφορικά με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αρχικά η μεθοδολογία και οι στόχοι της έρευνας. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των εταιρειών του τραπεζικού κλάδου που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Αναλύονται, στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της έρευνας και συνάγονται συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαχειριστικών δομών ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ποιότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ποιότητα υπηρεσιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.