Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με το e-banking στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με το e-banking στην ελληνική οικονομία

Καραγιάννη, Ιφιγένεια

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, καταγράφονται οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με το e-banking στην ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Ηλεκτρονική Τραπεζική στη χώρα μας. Μελετάται ο ρόλος που διαδραματίζει η Ηλεκτρονική Τραπεζική ως ένα νέο κανάλι διανομής τραπεζικών υπηρεσιών προς όφελος τόσο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των πελατών στην Ελλάδα. Η μελέτη διερευνά την ανάπτυξη on-line τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και τους τρόπους όπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία του Διαδικτύου, προκειμένου να προσφέρουν επιτυχημένες και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις στον τραπεζικό τομέα και ιδιαίτερα στους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο που οι πελάτες αντιμετωπίζουν τις τραπεζικές υπηρεσίες που τους παρέχονται, τονίζοντας τα οφέλη και τις αδυναμίες του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Καταναλωτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.