Δυνατότητες ανάπτυξης συστήματος HACCP (ISO 22000) σε μια παραγωγική μονάδα τροφίμων στο δήμο Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Δυνατότητες ανάπτυξης συστήματος HACCP (ISO 22000) σε μια παραγωγική μονάδα τροφίμων στο δήμο Γρεβενών

Κοτρίδου, Παναγιώτα
Παππά, Αλεξάνδρα

Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά στο σύστημα Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), η λεπτομερής ανάλυση του και πως αυτό εφαρμόζεται σε μια επιχείρηση. Η ασφάλεια των τροφίμων έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου, καθώς ένα τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει από μικρής σημασίας διαταραχές στον οργανισμό του, έως πολύ σοβαρές και ανεπανόρθωτες. Ένα τρόφιμο μπορεί να θεωρηθεί μη ασφαλές όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιας ουσίας επικίνδυνη για τον άνθρωπο που μπορεί να οφείλεται σε βιολογικούς, φυσικούς ή χημικούς παράγοντες. Για να επιτευχθεί η ασφάλεια και να θεωρηθεί ένα τρόφιμο ασφαλές πρέπει να εντοπιστούν οι κίνδυνοι, να ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία σε όλη την παραγωγική διαδικασία και να εξαφανιστούν ή να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης τους. Το σύστημα HACCP εφαρμόζεται πολύ πριν φτάσουν οι πρώτες ύλες στη βιομηχανία και επεκτείνεται μέχρι το τελικό στάδιο ενός προϊόντος. Μια επιχείρηση για να εφαρμόσει HACCP συγκροτεί μια ομάδα με επιστημονικό προσωπικό. Η βιομηχανία τροφίμων πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα αυτά και να θεωρήσει την ασφάλεια των τροφίμων όχι σαν μια υποχρέωση προς τις υπηρεσίες έλεγχου αλλά ως απαραίτητη μαζί με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.