Προσομοίωση εφοδιαστικών δικτύων με το λογισμικό ARENA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προσομοίωση εφοδιαστικών δικτύων με το λογισμικό ARENA

Φούντογλου, Γεώργιος
Γιαννάκη, Δέσποινα
Βάσσου, Δήμητρα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο υπολογισμός των μέτρων απόδοσης, fill rate, wip και cycle time, με την βοήθεια της προσομοίωσης. Ο υπολογισμός των μέτρων απόδοσης παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της συνάρτησης κέρδους μιας επιχείρησης και κατά συνέπεια την πολιτική αποθεμάτων μεγιστοποίησης των κερδών της. Σημαντικό αποτελεί δηλαδή η ισορροπία των εσόδων και του κόστους αποθεματοποίησης. Μπορεί μία επιχείρηση να έχει πολλά έσοδα, όμως τα κόστη θα πρέπει να μείνουν σε χαμηλά επίπεδα για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και να επιβιώσει. Στη συνέχεια, προτείνεται η μέθοδος της προσομοίωσης ως ιδανικό εργαλείο υλοποίησης του προαναφερθέντος σκοπού. Έπειτα ακολουθεί η δομή της εργασίας, με συνοπτική ανάλυση του κάθε κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.