Παραγωγή και εμπόριo καλαμποκιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παραγωγή και εμπόριo καλαμποκιού

Στεφανίδης, Νικόλαος

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς, σχετικά με την παραγωγή και το εμπόριο καλαμποκιού. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε εισαγωγικά στοιχεία για το καλαμπόκι. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην παραγωγή του καλαμποκιού στην Ελλάδα , ενώ το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τις εξαγωγές και τη διεθνή αγορά στον τομέα του καλαμποκιού. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη Κοινή Αγροτική Πολιτική και το πέμπτο κεφάλαιο είναι τα συμπεράσματα. Η εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφικές πηγές και πιο συγκεκριμένα, βιβλία και πηγές από το διαδίκτυο

Thesis
NonPeerReviewed

Καλαμπόκι - Καλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.