Η εξέλιξη των CRM στην Ελλάδα: η περίπτωση της Eurobank - Ergasias

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εξέλιξη των CRM στην Ελλάδα: η περίπτωση της Eurobank - Ergasias

Ζουριδάκη, Άννα

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, με τα έντονα ανταγωνιστικά στοιχεία που το διακρίνουν, οι επιχειρήσεις προσπαθούν καθημερινά να παραμείνουν ανταγωνιστικές, θέτοντας ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τον πελάτη. Η παροχή ολοένα και περισσότερο ποιοτικών, ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της παραδιδόμενης αξίας προς τον πελάτη, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστότητα των πελατών τους. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες προχωρούν στην υιοθέτηση ενός σχεσιακού marketing (Relationship Marketing) και στην προμήθεια συστημάτων Customer Relationship Management (C.R.M.). Ο σκοπός της υπόψιν μελέτης είναι η αποτύπωση και η μελέτη όλων εκείνων των παραγόντων που συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών ενός συστήματος Customer Relationship Management (C.R.M.) στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδος, μελετώντας παράλληλα την περίπτωση του συστήματος C.R.M. της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.