Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δίκαιο αξιογράφων

Κυριαζής, Βασίλειος

Στη σύγχρονη οικονομική ζωή η απόδειξη, η σύσταση, η ενάσκηση ή η μεταβίβαση δικαιώματος συνδέεται με την ύπαρξη εγγράφου. Ποια ή με ποιες λειτουργίες εκπληρώνει ένα έγγραφο σε σχέση με το δικαίωμα εξαρτάται από την αποστολή την οποία καλείται να επιτελέσει το συγκεκριμένο έγγραφο στις συναλλαγές. Σχετικά γίνεται διάκριση μεταξύ εγγράφων αποδεικτικών, συστατικών, νομιμοποιητικών και αξιόγραφων. Τα αξιόγραφα είναι θεσμός του σύγχρονου δικαίου. Αναπτύχθηκαν από την εποχή που επινοήθηκε η ρήτρα “σε διαταγή”. Για το Ελληνικό δίκαιο σκόπιμη είναι η διάκριση μεταξύ αξιόγραφου υπό ευρεία και υπό στενή έννοια: Υπό ευρεία έννοια, είναι το έγγραφο, με το οποίο συνδέεται ένα δικαίωμα κατά τέτοια τρόπο, ώστε η κατοχή του εγγράφου να είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος. Υπό στενή έννοια, έγγραφα δηλαδή για τα οποία η κατοχή του εγγράφου είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ενάσκηση αλλά και για την μεταβίβαση του δικαιώματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια
Ομόλογα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.