Έννομη προστασία λογισμικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Έννομη προστασία λογισμικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Γερονικάκη, Γεωργία
Μαλιώρα, Ελένη

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των τρόπων προστασίας του λογισμικού με βάση τις δύο κατηγορίες της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά η έννοια και οι διακρίσεις του λογισμικού, οι κίνδυνοι προσβολής του και οι τρόποι προστασίας του. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της έννοιας και του περιεχομένου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Παρουσιάζεται η έννοια της ευρεσιτεχνίας, τα είδη των διπλωμάτων και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατοχύρωσή τους. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται το αντικείμενο, το υποκείμενο, οι περιορισμοί και το περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως και τα προληπτικά μέτρα προστασίας, οι αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.