Έννομη προστασία λογισμικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έννομη προστασία λογισμικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Γερονικάκη, Γεωργία
Μαλιώρα, Ελένη

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των τρόπων προστασίας του λογισμικού με βάση τις δύο κατηγορίες της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά η έννοια και οι διακρίσεις του λογισμικού, οι κίνδυνοι προσβολής του και οι τρόποι προστασίας του. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της έννοιας και του περιεχομένου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Παρουσιάζεται η έννοια της ευρεσιτεχνίας, τα είδη των διπλωμάτων και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατοχύρωσή τους. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται το αντικείμενο, το υποκείμενο, οι περιορισμοί και το περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως και τα προληπτικά μέτρα προστασίας, οι αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.