Παραγωγή – ποιότητα ελαιολάδου και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή = Production – quality of olive oil and the applied system to ensure the quality for the consumer’s health and safety

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή – ποιότητα ελαιολάδου και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή = Production – quality of olive oil and the applied system to ensure the quality for the consumer’s health and safety

Αποστολάκη, Κυριακή

Η Terra Creta SA, δημιουργήθηκε το 2001 και μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν σε ενοικιαζόμενο χώρο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίωn επιχείρηση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και καλύπτει πλήρως τις νομικές της υποχρεώσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν κατά κανόνα απλή κατασκευή με τις πλευρικές διαστάσεις (τοιχοποιία) από μεταλλική κατασκευή. Η στέγη είναι κατά κανόνα μεταλλική ενώ τα υποστυλώματα και τα περιμετρικά δοκάρια έχουν γίνει από κατάλληλο οπλισμένο σκυρόδερμα. Το δάπεδο είναι από μπετόν και η επιφάνεια είναι αντιολισθητική με προσθήκη σκληρυντικής ύλης (βιομηχανικό δάπεδο).Το κτίριο διαθέτει εγκαταστάσεις για φυσικό (παράθυρα) και τεχνητό (ηλεκτρισμός) φωτισμό. Διαθέτει τις αναγκαίες πόρτες εισόδου/ εξόδου που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας. Η τυποποιητική μονάδα Terra Creta διαθέτει ένα χημικό εργαστήριο το οποίο έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιορισμένης ( minimum) σειράς αναλύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται καταρχήν ένας ελάχιστος βαθμός προστασίας σε ότι αφορά την ποιότητα των χύμα ελαιολάδων που αγοράζει. Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βελτιώνει σημαντικά το ποιοτικό επίπεδο του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων. Επιβάλει κανόνες και διαδικασίες που βοήθησαν και βοηθούν σημαντικά το σύνολο της εταιρείας στην βελτίωση της οργάνωσης και της απόδοσής της. Η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000 και Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές του HACCP (Codex Alimentarius), και την Οδηγία Ε.Ε. 852/2004, αλλά και το Πρότυπο IFS. Από το ξεκίνημά της, η Terra Creta SA έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA, για την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ISO 9001:2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.