Η Ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών υπηρεσιών και μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών υπηρεσιών και μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα

Αβραμούλης, Νικόλαος

Ο τουρισμός ως παγκόσμιο φαινόμενο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες σε διεθνές επίπεδο, με ποσοστό στο παγκόσμιο ΑΕΠ που φτάνει στα 10-12% και κάλυψη διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Δεδομένων αυτών των μεγεθών λοιπόν, στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών υπηρεσιών και ειδικότερα η ελληνική πραγματικότητα που αφορά στον τουρισμό με στόχο την παρουσίαση εθνικής στρατηγικής για την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.