Μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα: μία εμπειρική μελέτη για την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα: μία εμπειρική μελέτη για την Ελλάδα

Γεροδήμος, Αλέξανδρος
Παππάς, Αθανάσιος

Στην εργασία γίνεται μια ανάλυση αρχικά στον διαχωρισμό των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος τους. Κατόπιν αναφέρεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και τα χαρακτηριστικά της καθώς επίσης και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάποιος που επιθυμεί να δημιουργήσει μια δική του επιχείρηση, δεδομένου ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για ένα τέτοιο τόλμημα. Σημαντικό κομμάτι της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίσει μια μικρή επιχείρηση για την εξεύρεση των πόρων για την ίδρυσή της, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος ενθαρρύνει και συνεχώς υποστηρίζει την βιωσιμότητά τους. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα και στην Ελλάδα για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και στο τέλος στο παράρτημα δίνεται ένα υπόδειγμα μιας οικονομοτεχνικής μελέτης – σημαντικό στοιχείο για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης- δεδομένου ότι από 31/12/2009 που σταμάτησε ο Αναπτυξιακός νόμος , πολλοί ενδιαφερόμενοι αγωνιούν για την έναρξη του επόμενου που αναμένεται στο τέλος του 2010.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.