Οι αερομεταφορές σε Ελλάδα και Ευρώπη και η απελευθέρωσή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι αερομεταφορές σε Ελλάδα και Ευρώπη και η απελευθέρωσή τους

Στεφανίδης, Στέφανος

Σε πρώτη φάση είχαμε τη δημιουργία ενός προσωρινού οργανισμού, του PICAO, ο οποίος είχε συμβουλευτικές αρμοδιότητες μόνο και θα λειτουργούσε μέχρι τη δημιουργία του μόνιμου Οργανισμού. Έτσι ο PICAO λειτούργησε για 20 μήνες μέχρι τις 4 Απριλίου 1947, οπότε και εμφανίστηκε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το παιδί του Δεύτερου Παγκοσμίου και το εγγόνι του Α (πολέμου). Η δημιουργία τέλος του ICAO, προμήνυσε την έλευση ενός ευρύτερου Διεθνούς Οργανισμού του ΟΗΕ, η σύσταση του οποίου έγινε ένα χρόνο αργότερα και ο οποίος ακολούθησε τον τρόπο οργάνωσης του ICAO (Συνέλευση, Συμβούλιο, Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας). Ακολουθεί μια αναφορά στις αερογραμμές τόσο της χώρας μας όσο και ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Έχει γίνει καταγραφή των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν και δραστηριοποιούντα στην χωρά μας καθώς και σε όλους σχεδόν τους εθνικούς αερομεταφορείς των ευρωπαϊκών χωρών. Επείσης έχει γίνει μια αρκετά εκτενείς αναφορά στο αεροπορικό δίκαιο και σε θέματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεροπορικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Αερομεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.