Ποιοτικός έλεγχος των α’ υλών στα πλαίσια του συστήματος HACCP σε βιομηχανία εφοδιασμού εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος των α’ υλών στα πλαίσια του συστήματος HACCP σε βιομηχανία εφοδιασμού εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης

Γκέκα, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και τον εντοπισμό κινδύνων σε αυτά , καθώς επίσης και ποιοτικό έλεγχο, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά την παραλαβή των Α΄ υλών. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε πολλές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά κτλ. Από τη στιγμή της παραλαβής και τα πρώτα στοιχεία που ελέγχουμε ως τους μακροσκοπικούς και τους φυσικοχημικούς ελέγχους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε όλους τους μικροοργανισμούς που μπορούν να αναπτυχθούν στο τρόφιμο και στην διαδικασία εντόπισης αυτών , μέσα από μικροβιολογικές αναλύσεις . Τέλος γίνεται λόγος για τα εστιατόρια μαζικής εστίασης, από την παραλαβή την αποθήκευσή των τροφίμων, τα είδη κινδύνων και τις κυριότερες πηγές που μπορούν αυτοί να αναπτυχθούν. Επίσης τον εξοπλισμό - χώροι την ατομική υγιεινή του προσωπικού, τους χειρισμούς τον τροφίμων και την τελική ευθύνη της επιχείρησης που το τρόφιμο φτάνει στον καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εφοδιαστική αλυσίδα
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.