Συστήματα διαχείρισης πελατειακής βάσης και επιχειρησιακών πόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συστήματα διαχείρισης πελατειακής βάσης και επιχειρησιακών πόρων

Στεφανίδου, Θεοδώρα

Η γνώση των πελατών και των αναγκών τους, με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, είναι σημαντική σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Και αυτό είναι το κεντρικό σημείο για τα Προγράμματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων γνωστά ως CRM (Costumer Relatioship Management). Τα CRM αποτελούν το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση μιας ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής στρατηγικής απο τα τμήματα και τα κανάλια εξυπηρέτησης της επιχείρησης. Τα συστήματα CRM είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν όλες τις ενέργειες των Τμημάτων Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Εξυπηρέτησης Πελατών. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην τεχνολογία της πληροφορικής και ειδικότερα στα συστήματα CRM, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Αυτό αναλύεται στην πρώτη ενότητα της εργασίας, στην προσπάθεια γνωριμίας με τα CRM συστήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.