Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού

Γκίνος, Γεώργιος

Η εργασία αυτή εξετάζει τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται εκτενέστερα οι όροι και οι παράμετροι που αφορούν στην ποιότητά του, οι μικροβιολογικοί παράμετροι καθώς και οι διεργασίες για τον καθαρισμό του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι μορφές του νερού στη φύση και η ποιότητά του, καθώς και οι παράμετροι ποιότητας με αναφορά στις οργανοληπτικές και τις φυσικοχημικές. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ρυπαντές του νερού και ειδικότερα οι οργανικοί και οι ανόργανοι ρυπαντές. Στη περίπτωση των οργανικών ρυπαντών υπάρχουν οι χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες, οι αρωματικές ενώσεις, τα παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, οι διοξίνες αλλά και κάποια προϊόντα των οργανικών ρυπαντών. Όσον αφορά τους ανόργανους διαλύτες αναφέρονται οι ανόργανες ρίζες, τα βαρέα μέταλλα και κάποιες άλλες ανόργανες ενώσεις. Γίνεται επίσης αναφορά και στον ευτροφισμό, ένα σημαντικό φαινόμενο υποβάθμισης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων ( λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.). Στο δεύτερο κεφάλαιο, στις μικροβιολογικές παραμέτρους της ποιότητας του νερού, υπάρχουν τα βακτήρια, οι ιοί και πιο συγκεκριμένα οι εντεροϊοί και οι ιοί Norwalk και Rota και οι δείκτες ρύπανσης όπως τα ολικά κολοβακτηριοειδή και τα κοπρανώδη κολοβακτηριειδή. Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται οι διεργασίες της επεξεργασίας του νερού όπως η κροκίδωση, η διήθηση και η απολύμανση του νερού. Αξιοσημείωτη αναφορά γίνεται στην οδηγία 98/83/ΕΚ αλλά και στην Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 2600-2001, την προσαρμογή της 98/83/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Πόσιμο νερό - Εμφιάλωση και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.